مصطفی حمیدی عمران
مصطفی حمیدی عمران

نام پدر: محمد جان

تاریخ تولد: ۴۲/۰۷/۱۰

تاریخ شهادت: ۶۲/۰۸/۰۲

محل شهادت: بانه

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : معصوم اباد

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : سوری پیروز

شهرستان : نور

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : توپخانه صحرایی و موشکی

بخش : چمستان

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : محمد جان

تخصص : دیده بان

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۲/۰۸/۰۲

نحوه شهادت : اصابت ترکش راکت هواپیما

محل شهادت : بانه

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : معصوم اباد

شهرستان : نور

تاریخ تدفین : ۶۲/۱۱/۰۸

بخش : چمستان

گلزار : مسجد صاحب الزمان محل

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت