سیدعباس حسینی
سیدعباس حسینی

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد: ۴۱/۰۷/۰۵

تاریخ شهادت: ۶۱/۰۵/۱۵

محل شهادت: شلمچه

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : باریکلا

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : مینا قاسمی

شهرستان : نور

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : پیاده لشگر 77 ثامن الائمه خراسان

بخش : چمستان

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : علی اکبر

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۱/۰۵/۱۵

نحوه شهادت : اصابت ترکش خمپاره

محل شهادت : شلمچه

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : باریکلا

شهرستان : نور

تاریخ تدفین : 1361/05/0

بخش : چمستان

گلزار : امامزاده سید اسکندر باریکلا

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت