سیدباقر حسینی
سیدباقر حسینی

نام پدر: سید آقا محمد

تاریخ تولد: ۴۳/۰۷/۱۰

تاریخ شهادت: ۵۷/۱۱/۲۳

محل شهادت: تهران

مشخصات

استان : مازندران

آبادی :

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : سفیه کیانی

شهرستان : نور

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش :

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت :

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 1

نام پدر : سید آقا محمد

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۵۷/۱۱/۲۳

نحوه شهادت : اصابت تیر گلوله

محل شهادت : تهران

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی :

شهرستان : نور

تاریخ تدفین : ۵۷/۱۱/۱۲

بخش :

گلزار : نور

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت