جواد احمدی
جواد احمدی

نام پدر: قدیر

تاریخ تولد: ۳۴/۰۴/۰۱

تاریخ شهادت: ۶۱/۰۲/۱۷

محل شهادت: دارخوئین

مشخصات

استان : مازندران

آبادی :

دین : 1

تحصیلات : 7

نام مادر : سکینه احمدی

شهرستان :

شغل : دانشجویی - كارمندان -

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش :

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : جهاد سازندگی

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 1

نام پدر : قدیر

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۱/۰۲/۱۷

نحوه شهادت : اصابت ترکش خمپاره

محل شهادت : دارخوئین

عملیات : عملیات بیت المقدس

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی :

شهرستان :

تاریخ تدفین : ۶۱/۰۲/۲۲

بخش :

گلزار : مسجد جامع نور

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت