سیدحسن حسینی
سیدحسن حسینی

نام پدر: سید اسماعیل

تاریخ تولد: ۱۴/۰۳/۰۱

تاریخ شهادت: ۶۵/۰۹/۰۷

محل شهادت: مهران

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : ناتل

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : ربابه اکبری

شهرستان : نور

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : پیاده

بخش : ناتل

وضعیت تاهل : 2

نوع عضویت : بسیج

مسئولیت : فرمانده دسته

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 1

نام پدر : سید اسماعیل

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۵/۰۹/۰۷

نحوه شهادت : اصابت ترکش خمپاره

محل شهادت : مهران

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : ناتل

شهرستان : نور

تاریخ تدفین : ۶۵/۰۹/۱۷

بخش : ناتل

گلزار : ناتل

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت