سیدولی حسینی
سیدولی حسینی

نام پدر: سید باب الله

تاریخ تولد: ۹۸/۰۲/۱۵

تاریخ شهادت: ۶۷/۰۱/۱۱

محل شهادت: پنجوین عراق

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : ناتل

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : زبیده علیپور

شهرستان : نور

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : لشگر 30 پیاده گرگان

بخش : ناتل

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : سید باب الله

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۷/۰۱/۱۱

نحوه شهادت : اصابت ترکش

محل شهادت : پنجوین عراق

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : ناتل

شهرستان : نور

تاریخ تدفین :

بخش : ناتل

گلزار : ناتل

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت