منوچهر حسین پور
منوچهر حسین پور

نام پدر: علی عمران

تاریخ تولد: ۴۵/۰۷/۰۲

تاریخ شهادت: ۶۴/۱۱/۲۱

محل شهادت: شلمچه

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : ناتل

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : عالیه خیری

شهرستان : نور

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش : ناتل

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : علی عمران

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۴/۱۱/۲۱

نحوه شهادت : اصابت ترکش خمپاره

محل شهادت : شلمچه

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : ناتل

شهرستان : نور

تاریخ تدفین : ۶۴/۱۲/۲۵

بخش : ناتل

گلزار : ناتل

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت