سیدروح الله حسنی
سیدروح الله حسنی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد: ۴۴/۰۱/۰۴

تاریخ شهادت: ۶۵/۰۲/۱۹

محل شهادت: تنگه ابو قریب

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : رزن

دین : 1

تحصیلات : 3

نام مادر : خورشید مهدوی

شهرستان : نور

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : لشگر 77 ثامن الائمه خراسان

بخش : بلده

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : رمضان

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۵/۰۲/۱۹

نحوه شهادت : اصابت تیر به سینه

محل شهادت : تنگه ابو قریب

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : رزن

شهرستان : نور

تاریخ تدفین : ۶۵/۰۲/۲۹

بخش : بلده

گلزار : رزن

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت