حسن ابراهیمی
حسن ابراهیمی

نام پدر: قدرت الله

تاریخ تولد: ۴۳/۱۲/۰۱

تاریخ شهادت: ۶۳/۱۲/۱۶

محل شهادت: پادگان حمیدیه

مشخصات

استان : مازندران

آبادی :

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : طوبی روحانی

شهرستان : نور

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش :

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : قدرت الله

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۳/۱۲/۱۶

نحوه شهادت : اصابت ترکش

محل شهادت : پادگان حمیدیه

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : رویان

شهرستان :

تاریخ تدفین :

بخش : رویان

گلزار :

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت