نادر توکلی
نادر توکلی

نام پدر: نصرالله

تاریخ تولد: ۴۰/۰۴/۰۱

تاریخ شهادت: ۶۱/۰۱/۰۶

محل شهادت: رقابیه

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : اسپی کلا

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : معصومه رنجبران

شهرستان : نور

شغل : اصناف

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش : چمستان

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : نصرالله

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۱/۰۱/۰۶

نحوه شهادت : سوختگی بدن

محل شهادت : رقابیه

عملیات : عملیات فتح المبين

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : اسپی کلا

شهرستان : نور

تاریخ تدفین : ۶۱/۰۱/۱۶

بخش : چمستان

گلزار : امامزاده سید حسین (سازیک)

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت