ابوالقاسم توکلی
ابوالقاسم توکلی

نام پدر: غلامحسن

تاریخ تولد: ۴۱/۰۴/۰۳

تاریخ شهادت: ۶۱/۰۲/۲۰

محل شهادت: شلمچه

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : افراده

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : بتول درویشی پور

شهرستان : نور

شغل : کشاورزی

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش : چمستان

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : غلامحسن

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۱/۰۲/۲۰

نحوه شهادت : اصابت ترکش به سر و سینه

محل شهادت : شلمچه

عملیات : عملیات بیت المقدس

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : افراده

شهرستان : نور

تاریخ تدفین : ۶۱/۰۳/۰۴

بخش : چمستان

گلزار : بهشت قاسم

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت