اسدالله توکلی
اسدالله توکلی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: ۴۱/۰۱/۰۱

تاریخ شهادت: ۶۱/۰۴/۲۶

محل شهادت: شلمچه

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : عبدا..اباد

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : خاور کثیری

شهرستان : نور

شغل : رانندگان

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش : چمستان

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : احمد

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۱/۰۴/۲۶

نحوه شهادت : اصابت ترکش خمپاره

محل شهادت : شلمچه

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : عبدا…آباد

شهرستان : نور

تاریخ تدفین : ۶۱/۰۵/۰۲

بخش : چمستان

گلزار : مسجد ابوالفضل(ع)عبدا..اباد

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت