علی محمد توکلی
علی محمد توکلی

نام پدر: رستم

تاریخ تولد: 1339/00/00

تاریخ شهادت: ۶۱/۰۱/۰۵

محل شهادت: شوش

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : لسفیجان

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : نصرت توکلی

شهرستان : نور

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش : چمستان

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت : لشگر 77 ثامن الائمه خراسان

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : رستم

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۱/۰۱/۰۵

نحوه شهادت : اصابت ترکش خمپاره

محل شهادت : شوش

عملیات : عملیات فتح المبين

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : لسفیجان

شهرستان : نور

تاریخ تدفین : ۶۱/۰۱/۱۰

بخش : چمستان

گلزار : نانواکلا

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت