رحمت الله توکلی
رحمت الله توکلی

نام پدر: داود

تاریخ تولد: ۴۶/۰۷/۱۳

تاریخ شهادت: ۶۶/۰۲/۰۴

محل شهادت: شلمچه

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : لسفیجان

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : ایران توکلی

شهرستان : نور

شغل : کشاورزی

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش : چمستان

وضعیت تاهل : 2

نوع عضویت : سپاه - سرباز

مسئولیت : لشگر 25 کربلا

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 1

نام پدر : داود

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۶/۰۲/۰۴

نحوه شهادت : اصابت تیر

محل شهادت : شلمچه

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : لسفیجان

شهرستان : نور

تاریخ تدفین : ۶۶/۰۲/۰۵

بخش : چمستان

گلزار : جلوی مسجد لسفیجان

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

*توصیه نامه شهید رحمت الله توکلی* به شما عزیزان توصیه می کنم هرگز نماز خواندن را ترک نکنید که نماز محکم ترین رشته ی الفت بین بندگان و خداوند است.به پدر و مادر تان نیکی کنید تا فرزندان تان نیز به شما نیکی کنند و خداوند از شما خوشنو شود.از ولایت فقیه پشتیبانی کنیدتا راه شهدا تداوم یابد.به خواهران نیز سفارش می کنم با رعایت حجاب مانع فساد عمومی در جامعه شوند.

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت