ساعد پاکزاد
ساعد پاکزاد

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد: ۴۷/۰۳/۱۰

تاریخ شهادت: ۶۷/۰۱/۲۱

محل شهادت: کردستان

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : امیراباد

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : فرخنده پاکزاد

شهرستان :

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : پیاده لشگر 30 پیاده گرگان

بخش : ناتل

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : رمضان

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۷/۰۱/۲۱

نحوه شهادت : اصابت ترکش خمپاره

محل شهادت : کردستان

عملیات : کردستان

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : امیراباد

شهرستان :

تاریخ تدفین :

بخش : ناتل

گلزار : گلزار عمومی

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت