مجید پاکدامن
مجید پاکدامن

نام پدر: مجید پاکدامن

تاریخ تولد: ۴۳/۱۲/۱۵

تاریخ شهادت: ۶۶/۰۸/۲۲

محل شهادت: کردستان

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : عباس کلا

دین : 1

تحصیلات : 3

نام مادر : حلیمه قاسمی

شهرستان :

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : آماد و پشتیبانی

بخش : چمستان

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : انتظامی - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 3

نام پدر : مجید پاکدامن

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۶/۰۸/۲۲

نحوه شهادت : تصادف

محل شهادت : کردستان

عملیات :

موضوع شهادت : 2

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : عباس کلا

شهرستان :

تاریخ تدفین : ۶۶/۰۸/۲۵

بخش : چمستان

گلزار : عباس کلا

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت