عبدالحمید بوتیمار
عبدالحمید بوتیمار

نام پدر: اباذر

تاریخ تولد: ۳۴/۰۱/۲۹

تاریخ شهادت: ۶۱/۰۹/۰۸

محل شهادت: موسیان

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : صید کلا

دین : 1

تحصیلات : 5

نام مادر : صنوبر اکبری

شهرستان :

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : پیاده

بخش : چمستان

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : بسیج

مسئولیت : لشگر 25 کربلا

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 1

نام پدر : اباذر

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۱/۰۹/۰۸

نحوه شهادت : اصابت ترکش

محل شهادت : موسیان

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : صید کلا

شهرستان :

تاریخ تدفین : ۹۷/۱۲/۲۰

بخش : چمستان

گلزار : صید کلا چمستان

شهر : نور

زندگی نامه

الف)تولد و کودکی : 1-نام و نام خانوادگی ، نام مستعار : عبدالحمیدبوتیمار 2-تاریخ و محل تولد و اتفاق خاص در زمان تولد: 29/1/1334 – روستای صید کلا- نور 3- نام و شغل پدر : اباذر - کشاورز 4- نام و شغل مادر: صنوبر اکبری – خانه دار 5- تعداد فرزندان و فرزند چندم خانواده بود: 8 فرزند 6- وضعیت زندگی از نظر اقتصادی و اعتقادی : ـــــــــــ 7- تحصیل متفرقه قبل یا حین دبستان(مکتب ،کلاس قرآن ،حوزه علمیه – نام فرد آموزش دهنده ): ــــــــــــــــــــ 8- مهاجرت یا نقل مکان در دوران زندگی (اگر بود): ـــــــــــ ب)تحصیلات: 1- نام مدرسه و محل تحصیل در دوران دبستان : دبستان یزدانپناه – صید کلا 2- نام مدرسه و محل تحصیل راهنمایی : شهر چمستان 3- نام مدرسه ، محل تحصیل و رشته ی تحصیلی دبیرستان : دبیرستان محمد طبری – شهر چمستان- رشته ریاضی 4- تحصیلات دانشگاهی ، رشته و نام دانشگاه : دانشگاه ملی – رشته مهندسی – شهر چالوس 5- آیا در دوران تحصیل کار می کرد ؟،چه کاری و چه مدت : ــــــــــــ 6- سال، مقطع و علت ترک تحصیل : ــــــــــــ پ)سربازی : 1- خدمت سربازی : انجام داد 2- یگان اعزام کننده : ارتش 3- سال اعزام و محل آموزش سربازی : 20/8/53 ت ) ازدواج : 1-وضعیت تاهل : مجرد 2- نام همسر و تاریخ ازدواج : ـــــــــــ 3- تعداد و نام فرزند یا فرزندان (اگر داشت ): ـــــــــــ 4- خلق و خو و رفتار با خانواده (زن و فرزند یا پدر و مادر ): احترام پدر و مادر و اعضای خانواده و محترم شمردن شخصیت آنها از رفتار شهید با خانواده بود. ث)شغل شهید : 1- شغل رسمی و شغل فرعی : رسمی 2- نام سازمان یا نهاد یا شرکت : آموزش و پرورش 3-زمان استخدام و مسئولیت شغلی: معلم ج) فعالیت های انقلابی : 1- وقایع با افرادی که باعث تأثیر گذاری بر شهید شدند : ـــــــــــ 2- وقایعی که به تأثیر گذاری شهید بر فرد ، خانواده یا گروه اشاره دارد : ـــــــــــــ 3- نوع و محدوده ی جغرافیایی فعالیت های انقلابی : ـــــــــــ 4- زمان آغاز حضور در پایگاه (چه سنی یا چه سالی ؟) و نوع فعالیت در پایگاه : ــــــــــــ 5- اگر در درگیری ها و زد و خوردهای انقلابی و حزبی در انقلاب و بعد از آن حضور داشت ، با بیان اتفاق آورده شود : ـــــــــــ ح) سوابق جبهه : 1- حضور در جبهه : حضور داشت. 2- تعداد تاریخ محل اعزام ها ، یگان اعزام کننده ، و منطقه یا مناطقی که اعزام شد : 22/8/61 - نور – سپاه – موسیان - آفندی 3- مجموع مدت حضور در جبهه : 16 روز 4- مسئولیت در جبهه : تک تیرانداز 5- دفعات ، مکان و نحوه ی مجروح شدن : 1 بار – ترکش در پشت گوش 6- عملیات یا مأموریتی که مجروح شد : عملیات پدافندی 7- مکان ، زمان ، عملیات و نحوه ی شهادت : موسیان – 8/9/61 – اصابت ترکش 8- تاریخ تشییع و محل خاکسپاری : گلزار شهدای صید کلا ی) خاطرات یا ویژگی های بارز شهید: 1- شامل 3 خاطره از شهید در مقاطع مختلف زندگی از تولد تا شهادت و در صورت نداشتن خاطره ، ویژگی های شهید ( توجه : حتما راوی خاطره یا ویژگی باید معلوم باشد .) مادر شهید می گوید :« شهید از خدمت برمی گشت برای من و خواهرش هدیه می خرید .

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت