نجات الله بوته
نجات الله بوته

نام پدر: علی

تاریخ تولد: ۹۷/۱۲/۱۵

تاریخ شهادت: ۶۲/۱۱/۱۳

محل شهادت: شرهانی

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : صید کلا

دین : 1

تحصیلات : 3

نام مادر : صدیقه شهریاری

شهرستان :

شغل : کشاورزی

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش : چمستان

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : علی

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۲/۱۱/۱۳

نحوه شهادت : موج انفجار و اصابت ترکش

محل شهادت : شرهانی

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : صید کلا

شهرستان :

تاریخ تدفین :

بخش : چمستان

گلزار :

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت