یوسف علی احمدی
یوسف علی احمدی

نام پدر: ابوالقاسم

تاریخ تولد: 1343/02/12

تاریخ شهادت: 1367/04/31

محل شهادت: شلمچه

مشخصات

استان : مازندران

آبادی :

دین : اسلام

تحصیلات : راهنمایی

نام مادر : مولود احمدی

شهرستان : نور

شغل : کارگر

مذهب : شیعه

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش :

وضعیت تاهل : مجرد

نوع عضویت : انتظامی - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر :

جنسیت : مرد

یگان : لشگر 28 روح الله

نام پدر : ابوالقاسم

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : 1367/04/31

نحوه شهادت : اصابت ترکش و سوختگی

محل شهادت : شلمچه

عملیات :

موضوع شهادت :

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی :

شهرستان : نور

تاریخ تدفین : 1367/05/15

بخش : رویان

گلزار : رویان

شهر : رویان

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت