ولی الله بهنام
ولی الله بهنام

نام پدر: علی اعظم

تاریخ تولد: ۹۷/۱۲/۱۵

تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۳

محل شهادت: سومار

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : ولا شد

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : زینب اسدی

شهرستان :

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش : بلده

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : سرباز لشگر 88 زرهی زاهدان

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : علی اعظم

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۵/۱۰/۲۳

نحوه شهادت : اصابت تیر و ترکش

محل شهادت : سومار

عملیات : عملیات کربلای 6

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : ولاشد

شهرستان :

تاریخ تدفین : ۷۲/۰۵/۰۸

بخش : بلده

گلزار : گلزار عمومی

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت