صفر بهنام
صفر بهنام

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: ۴۹/۱۰/۱۶

تاریخ شهادت: ۷۰/۰۵/۰۷

محل شهادت: ارومیه(پاسگاه سلطانی)

مشخصات

استان : مازندران

آبادی :

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : صغری بهنام

شهرستان :

شغل : اصناف

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش :

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 3

نام پدر : اصغر

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۷۰/۰۵/۰۷

نحوه شهادت : بریدن سر

محل شهادت : ارومیه(پاسگاه سلطانی)

عملیات : کردستان

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : ولا شد

شهرستان :

تاریخ تدفین : ۹۷/۱۲/۱۵

بخش : بلده

گلزار : گلزار عمومی

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت