ولی الله بهروج
ولی الله بهروج

نام پدر: شعبان

تاریخ تولد: ۹۷/۱۲/۱۵

تاریخ شهادت: ۶۶/۱۱/۱۹

محل شهادت: آمل

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : صید کلا

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : کبریا فلاح

شهرستان :

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش : چمستان

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : کادر

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 3

نام پدر : شعبان

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۶/۱۱/۱۹

نحوه شهادت : اصابت ترکش گلوله

محل شهادت : آمل

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : صید کلا

شهرستان :

تاریخ تدفین :

بخش : چمستان

گلزار : صید کلا چمستان

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت