رضوان باقری
رضوان باقری

نام پدر: مهرعلی

تاریخ تولد: ۴۶/۰۶/۰۳

تاریخ شهادت: 1364/11/23

محل شهادت: فاو

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : افراده

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : گوهر

شهرستان :

شغل : پاسدار

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : لشگر 25 کربلا

بخش : چمستان

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : پاسدار

مسئولیت : لشگر 25 کربلا

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 1

نام پدر : مهرعلی

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : 1364/11/23

نحوه شهادت : اصابت ترکش به صورت

محل شهادت : فاو

عملیات : عملیات والفجر 8

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : سعادت اباد

شهرستان :

تاریخ تدفین : ۶۴/۱۱/۲۷

بخش : چمستان

گلزار : بهشت قاسم

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
 رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری رضوان باقری
ویدیو
صوت