عبدالوهاب آل علی
عبدالوهاب آل علی

نام پدر: قدرت الله

تاریخ تولد: ۹۷/۱۲/۰۴

تاریخ شهادت: ۹۷/۱۲/۰۴

محل شهادت: میدان تیر تهران

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : نیک نام ده

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : نساء کاظمی

شهرستان :

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش :

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : مردمی

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : قدرت الله

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۹۷/۱۲/۰۴

نحوه شهادت : اصابت تیر به سینه

محل شهادت : میدان تیر تهران

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : نیک نام ده

شهرستان :

تاریخ تدفین : ۸۲/۱۰/۲۳

بخش :

گلزار :

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت