جهان بخش آقاجان پور
جهان بخش آقاجان پور

نام پدر: غلام حسین

تاریخ تولد: ۴۱/۰۶/۰۹

تاریخ شهادت: ۶۲/۱۰/۰۸

محل شهادت: سومار

مشخصات

استان : مازندران

آبادی :

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : فاطمه اکبری

شهرستان :

شغل : اصناف

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش :

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : غلام حسین

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۲/۱۰/۰۸

نحوه شهادت : اصابت تیر

محل شهادت : سومار

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : کنگر

شهرستان :

تاریخ تدفین : ۶۲/۱۰/۱۸

بخش :

گلزار : کنگر

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت