قدرت الله اخوان آریج
قدرت الله اخوان آریج

نام پدر: یزدان

تاریخ تولد: ۴۳/۰۹/۰۵

تاریخ شهادت: ۶۷/۰۴/۳۱

محل شهادت: سرپل زهاب

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : شیرکلا

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : حلیمه پیوستگان

شهرستان : نور

شغل : کشاورزی

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : زرهی

بخش : چمستان

وضعیت تاهل : 2

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت : زرهی

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : یزدان

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۷/۰۴/۳۱

نحوه شهادت : شکنجه و اصابت گلوله

محل شهادت : سرپل زهاب

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : شیرکلا

شهرستان :

تاریخ تدفین : ۶۶/۰۵/۲۶

بخش : چمستان

گلزار : شیرکلا

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت