فرهاد اخوان آریج
فرهاد اخوان آریج

نام پدر: نورالله

تاریخ تولد: ۴۶/۰۹/۰۳

تاریخ شهادت: ۶۶/۰۳/۲۸

محل شهادت: دهلران(زبیدات)

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : شیرکلا

دین : 1

تحصیلات : 1

نام مادر : نجیبه اخوان آریج

شهرستان :

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : پیاده

بخش : چمستان

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : نورالله

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۶/۰۳/۲۸

نحوه شهادت : اصابت تیر

محل شهادت : دهلران(زبیدات)

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : شیرکلا

شهرستان :

تاریخ تدفین : 1372/03/0

بخش : چمستان

گلزار : شیرکلا

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت