ستار اعظمی
ستار اعظمی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: ۳۲/۰۵/۱۶

تاریخ شهادت: ۶۰/۰۷/۲۳

محل شهادت: دزفول

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : کپ

دین : 1

تحصیلات : 5

نام مادر : ملوک شیخ اعظمی

شهرستان :

شغل : مهندسین

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : لشگر 16 زرهی قزوین

بخش :

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : احمد

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۰/۰۷/۲۳

نحوه شهادت : اصابت ترکش به سر

محل شهادت : دزفول

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : کپ

شهرستان : نور

تاریخ تدفین : ۹۷/۱۱/۰۶

بخش :

گلزار : کپ -گلزار عمومی

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت