رحمت اسماعیلی
رحمت اسماعیلی

نام پدر: سلیمان

تاریخ تولد: ۴۶/۱۲/۰۱

تاریخ شهادت: ۶۷/۰۴/۲۸

محل شهادت: شرهانی

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : اناده

دین : 1

تحصیلات : 3

نام مادر : حوری خوش سرشت

شهرستان :

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : پیاده

بخش : چمستان

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : سلیمان

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۷/۰۴/۲۸

نحوه شهادت : جراحات وارده به بدن

محل شهادت : شرهانی

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : اناده

شهرستان : نور

تاریخ تدفین : ۸۱/۰۵/۰۹

بخش : چمستان

گلزار :

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت