رمضان علی اسلامی
رمضان علی اسلامی

نام پدر: نصرالله

تاریخ تولد: ۴۹/۰۶/۰۱

تاریخ شهادت: ۷۰/۰۵/۰۳

محل شهادت: میر جاوه(زاهدان)

مشخصات

استان : مازندران

آبادی :

دین : 1

تحصیلات : 3

نام مادر : زهرا احمدیان

شهرستان :

شغل : ناحیه انتظامی سیستان و بلوچستان

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش :

وضعیت تاهل : 2

نوع عضویت : انتظامی - کادر

مسئولیت : ناحیه انتظامی سیستان و بلوچستان

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 3

نام پدر : نصرالله

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۷۰/۰۵/۰۳

نحوه شهادت : درگیری با اشرار

محل شهادت : میر جاوه(زاهدان)

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : زیارسر

شهرستان :

تاریخ تدفین : ۷۱/۰۵/۰۳

بخش :

گلزار : زیارسر

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت