علی اکبر اسدیان
علی اکبر اسدیان

نام پدر: ولی الله

تاریخ تولد: ۴۵/۰۹/۰۶

تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹

محل شهادت: سومار

مشخصات

استان : مازندران

آبادی :

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : نرگس صالحی

شهرستان :

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : پیاده

بخش :

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : ولی الله

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۵/۱۰/۱۹

نحوه شهادت : اصابت راکت هواپیما به بدن

محل شهادت : سومار

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی :

شهرستان :

تاریخ تدفین : ۶۵/۱۱/۰۲

بخش :

گلزار : مسجد جامع نور

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت