قربان خادمی
قربان خادمی

نام پدر: غلام حسین

تاریخ تولد: ۴۴/۰۲/۰۲

تاریخ شهادت: ۶۵/۰۳/۰۱

محل شهادت: سومار

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : عبدا…آباد

دین : 1

تحصیلات : 3

نام مادر : حلیمه حیدری

شهرستان : نور

شغل : کشاورزی

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : اطلاعات لشگر 88 زرهی زاهدان

بخش : چمستان

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : غلام حسین

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۵/۰۳/۰۱

نحوه شهادت : اصابت ترکش خمپاره

محل شهادت : سومار

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : عبدا…آباد

شهرستان : نور

تاریخ تدفین :

بخش : چمستان

گلزار : مسجد ابوالفضل(ع)عبدا..اباد

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت